ข้อมูลสมาชิก

ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท จะได้ใช้ฟอนต์ฟรี 1 Typeface (ตัวธรรมดา, ตัวเอน, ตัวหนา, ตัวหนาเอน) เป็นเวลา 1 ปี ถ้าต้องการซื้อฟอนต์เพิ่มหรือต่ออายุ 1 ปี จ่ายเพียง Typeface ละ 300 บาท เท่านั้น * หมายเหตุ : สมาชิกครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี
ชื่อ(Required)
ชื่อและนามสกุลให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ที่อยู่(Required)